Hyppää sisältöön
testilaboratorio

14.06.2024

Mitä laitteita tarvitaan pakkaustestauslaboratoriossa?

Kun puhutaan pakkaustestauksesta, jolla halutaan varmistaa, että pakkaus kestää kuljetusketjun haasteet ja tuo tuotteet perille ehjinä, laboratoriossa on tyypillisesti tietynlainen vakiovarustus. Pakkaustestauslaitteilla voidaan kattavasti testata pakkausten suorituskykyä ja toimintaa logistisessa ketjussa. Useimmiten vaatimukset laitteistolle tulevat erilaisista standardeista, joiden noudattamisen osoitukseksi testejä suoritetaan.

Laboratoriotestien ydin, the thing, piilee niiden toistettavuudessa, luotettavuudessa ja vertailukelpoisuudessa

Testereillä voidaan simuloida ja jäljitellä erilaisia vahinkoja ja rasituksia, ja testitulosten perusteella tehdä parempia pakkauksiin ja materiaaleihin liittyviä päätöksiä. Testaamalla voidaan vähentää mahdollisia kuljetusvaaroja ja tuotevaurioiden riskejä, parantaa laatua ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Sillä voidaan dokumentoidusti osoittaa, että pakkaus on testattu kuljetusketjun potentiaalisten vaaratekijöiden varalta.

Oman laboratorion huomattavat edut

Kun oma laboratorio on varusteltu riittävän hyvin, testejä voidaan tehdä lähes määrättömästi ja omien aikataulujen mukaan. Tällöin ei olla riippuvaisia ulkopuolisen testilaboratorion resursseista, mikä tarjoaa ketteryyttä testaamiseen. Etenkin tuotekehitysvaiheessa, pakkausta tai materiaalia muutettaessa, kattava testaus on erityisen viisasta ja usein täysin välttämätöntä.

Kansainväliset ISTA- ja ASTM-testistandardit mahdollistavat joustavuuden, jonka avulla yritykset voivat räätälöidä pakkaustestit sopiviksi tiettyihin tuotetyyppeihin ja toimitusolosuhteisiin.

✅ Seuraavilla laitteilla voidaan suorittaa yleisimpiä ISTA- ja ASTM-standardien mukaisten testien lisäksi omiin tarpeisiin sovellettavia testausmenetelmiä:

1. Pudotustesteri

Pudotus- eli droppitesteri on jokaisen pakkauslaboratorion vakiovaruste ja perustyökalu. Sillä voidaan simuloida erilaisia isku- ja pudotusvaurioita, joita tapahtuu, kun paketteja pudotetaan, kolhitaan, heitellään (pääasiassa ajan säästämiseksi) tai käsitellään muutoin karkeasti kuljetusketjun aikana.

Pudotustestauksessa pakkaus pudotetaan testerin alustalle, joka on useimmiten metallia tai betonia, halutusta korkeudesta ja kulmasta pohja, kulma tai kylki edellä. Tutustu pudotustestereihin täällä.

pudostustesteri

2. Tärinätesteri

Pakkaukseen kohdistuu tärinää jokainen sekunti, kun se on liikkeessä. Tärinää on erityyppistä riippuen käytetystä kuljetusmenetelmästä. Vertikaalinen tärinä on tyypillisintä ja vahingollisinta, mutta sitä on myös helpointa simuloida.

Tärinätestauksella varmistetaan pakkausten rakenteen mekaanista toimintakykyä, kestävyyttä ja kykyä suojata tuotetta tärinässä, ravistuksessa ja iskuissa, joita kuljetuksen aikana voi tapahtua. Täristimiä löytyy moneen kokoluokkaan ja tarpeeseen kompakteista laitteista aina 70 kN täristimiin asti.

3. Puristustesteri

Puristuksia tapahtuu, kun pakkauksia lastataan raskaiden kuormien alle tai pinotaan päällekäin. Hyvin tyypillisesti lavan tai rullakon alimmaiset pakkaukset väsyvät ja pettävät. Tämä voi tapahtua eri kohdissa logistista ketjua, myös varastoinnin aikana. Mikäli pakkausmateriaalit eivät ole riittävän kestäviä tai sopivia, ne voivat vääntyä tai romahtaa vahingoittaen pakkauksessa olevaa sisältöä.

Puristustestauksella voidaan testata, miten pakkaus kestää puristusvoimaa niin kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana. Pakkaus voidaan mm. puristaa rikki, altistaa staattiselle pidolle tai väsyttää hitaasti syklaamalla. Puristustestereitä löytyy laajalla skaalalla useissa eri koko- ja voimaluokissa. Omassa laboratoriossamme on 50 kN jättipuristin – tervetuloa tutustumaan!

puristustesteri

4. Sääkaappi

Muuttuvia olosuhteita voidaan testata sääkaapilla, jonka avulla voidaan simuloida erilaisia sääolosuhteita. Olosuhdetestaus selvittää pakkauksen soveltuvuutta ja luotettavuutta erityyppisissä käyttöolosuhteissa. Pakkauksia voidaan altistaa kosteudelle ja erilaisille lämpötiloille, minkä jälkeen tehdään mekaanisia testejä, kuten puristusta, pudotuksia tai tärinää.

Sääkaappien lämpötilaa saa säädettyä laajasti välillä -75°C+200°C ja kosteutta voidaan säätää 10-98 %RH:n välillä. Tutustu sääkaappeihin täällä.

sääkaappi

Ekstrat: Korkeustestauskaappi

Mikäli pakkauksia halutaan testata tiettyjen ASTM-standardien mukaan, testilaitteistoon tarvitaan myös korkeustestauskaappi (altitude chamber). Siinä pakkaukset altistetaan erilaisille paineolosuhteille, jotka simuloivat korkeuden muutoksia.

Tätä testimenetelmää suoritetaan yleisesti pakkausten suorituskyvyn ja turvallisuuden arvioimiseksi, kun niitä kuljetetaan ilmateitse, tai kun niiden korkeus muuttuu kuljetus- ja käsittelyprosessien aikana. Lääketeollisuudessa testimenetelmä on hyvin tyypillinen. Lue lisää: Pakkausten korkeustestaus – mitä ja miksi?

altitude test chamber korkeustestaus kaappi

Keskitetty isku -testeri

Lisäksi useisiin testiprotokolliin sisältyy keskitetty isku -testi, jonka avulla voidaan arvioida pakkauksen kokonaiskykyä kestää erilaisissa kuljetus- ja käsittelytavoissa esiintyviä äkillisiä iskuja. Testillä pyritään arvioimaan sekä pakkausmateriaalin rakenteellista eheyttä ja joustavuutta, että pakkauksen sisällä olevien pehmusteiden tehokkuutta suojata sisältöä iskujen aiheuttamilta vaurioilta.

Testeri on määrätynlainen instrumentti, kapea putki, jonka avulla pudotetaan keskitetysti tiettyihin pakkauksen kohtiin eri korkeuksilta painava metallisuppo.

Lopuksi

Pakkaustestauksella saadaan siis arvokasta tietoa siitä, miten pakkaus kestää siihen kohdistuvat rasitukset kuljetusketjussa. Meillä Kvalitestilla on yhteensä reilusti yli 100 vuoden kattava kokemus testilaitteista – niin kokonaisten testilaboratorioiden rakentamisesta kuin yksittäisistä pakkaustestauslaitteista. Asennamme, koulutamme ja huollamme ketterästi kaikki myymämme testilaitteet. Autamme teitä mielellämme testaustarpeissanne!

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

Lue myös:

Yleisimmät vahingot logistiikkaketjussa ja kuinka ehkäistä niitä ennalta

ISTA-kuljetuspakkaustestauksen edut ja hyödyt

Haluatko lisätietoa pakkaustestauksen laiteratkaisuistamme, joilla voitte suorittaa standardien mukaisia testejä luotettavasti ja toistettavasti? Ota yhteyttä ja lähetä lomake: