Hyppää sisältöön
korkeustestaus

07.08.2023

BLOGI: Pakkausten korkeustestaus – mitä ja miksi?

Pakkausten korkeustestauksessa pakkauksia altistetaan laboratorio-olosuhteissa erilaisille paineolosuhteille, jotka simuloivat korkeuden muutoksia. Korkeustestausta suoritetaan yleisesti pakkausten suorituskyvyn ja turvallisuuden arvioimiseksi, kun niitä kuljetetaan ilmateitse, tai kun niiden korkeus muuttuu lähetys- ja käsittelyprosessien aikana. Testaukseen käytetään tätä varten kehitettyjä olosuhdetestauslaitteita.

altitude test chamber korkeustestaus kaappi

Pakkausten korkeustestauksen etuja:

Tuotteen pysyminen ehjänä: Korkeustestauksella voidaan varmistaa, että pakkauksen sisältö pysyy ehjänä ja vahingoittumattomana lentokuljetuksen tai muiden korkeusmuutoksia sisältävien kuljetusten aikana. Sen avulla yritykset voivat tunnistaa mahdolliset heikkoudet pakkaussuunnittelussa ja tehdä tarvittavia parannuksia estääkseen tuotevaurioita.

Säännösten noudattaminen: Monilla teollisuudenaloilla, kuten mm. lääketeollisuudessa ja ilmailuteollisuudessa, on tiukat määräykset ja ohjeet pakkausten eheydestä kuljetuksen aikana. Korkeustestaus auttaa yrityksiä noudattamaan näitä säännöksiä ja varmistamaan, että pakkaukset täyttävät alakohtaiset turvallisen kuljetuksen standardit.

Kustannusten vähentäminen: Pakkauksen ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen korkeustestauksella voi säästää huomattavasti kustannuksia, jotka liittyvät tuotteen kuljetuksenaikaisiin vahingoittumisista johtuviin vaatimuksiin. Se voi myös auttaa välttämään mahdollisia laillisia vastuita, jotka johtuvat tuotteiden vahingoittumisesta.

Pakkauksen optimointi: Korkeustestaus antaa arvokasta tietoa pakkausmateriaalien ja -mallien tehokkuudesta ja toimivuudesta. Analysoimalla testituloksia yritykset voivat optimoida pakkauksia niin, että ne ovat kestävämpiä, suorituskykyisempiä ja ympäristöystävällisempiä.

Riskienhallinta: Korkeustestauksen avulla yritykset voivat ennakoivasti tunnistaa ja lieventää mahdollisia pakkauksen suorituskykyyn liittyviä riskejä kuljetuksen aikana. Tämä auttaa varmistamaan tuotteiden turvallisen toimituksen asiakkaille ja minimoi onnettomuuksien tai vahinkojen todennäköisyyttä.

Laadunvarmistus: Korkeustestaus on olennainen osa pakkausten kattavaa laadunvarmistusprosessia. Alistamalla pakkaukset todellisille kuljetusolosuhteille voidaan varmistaa, että tuotteet ovat asianmukaisesti suojattuja, mikä vähentää tavaroiden vahingoittumista ja reklamaatioiden mahdollisuutta.

Tutkimus ja tuotekehitys: Korkeustestauksen avulla yritykset voivat myös innovoida ja tutkia uusia pakkausmateriaaleja ja -tekniikoita. Arvioimalla eri materiaalien suorituskykyä vaihtelevissa paineolosuhteissa voidaan kehittää huippuluokan pakkausratkaisuja.

Asiakastyytyväisyys: Sen varmistaminen, että tuotteet saapuvat asiakkaille moitteettomassa kunnossa, parantaa luonnollisesti asiakastyytyväisyyttä. Asianmukaisesti testattu ja turvallinen pakkaus vähentää todennäköisyyttä saada vahingoittuneita tai vaurioituneita tuotteita, ja pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pakkausten korkeustestaus on tärkeä osa toimitusketjun hallintaprosessia, jonka avulla yritykset voivat varmistaa tuotteiden pysymisen ehjänä, noudattaa vaatimuksia, vähentää kustannuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Investoimalla pakkausten testaamiseen yritykset voivat parantaa brändimielikuvaansa, osoittaa vastuullisuutta, hallita kustannuksia ja vähentää taloudellisia riskejä.

Lue myös: Mistä yleisimmät pakkausten pudotusvahingot johtuvat? Miten niihin voi varautua?

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com