Hyppää sisältöön
pakkausten kuljetustestaus packaging testing

04.09.2023

Yleisimmät vahingot logistiikkaketjussa ja kuinka ehkäistä niitä ennalta

Mitä ovat pakkausten kohtaamat yleisimmät vahingot logistiikkaketjussa ja mistä ne johtuvat? Miten testaamalla voisi ennaltaehkäistä näitä?

Pakkauksilla on ratkaiseva rooli tavaroiden suojaamisessa logistiikkaketjun aikana, mutta ne voivat myös olla alttiita monille eri tekijöiden aiheuttamille vaurioille. Yleisimpiä pakkausvaurioita logistiikkaketjussa ovat:

Isku- ja pudotusvauriot: Näitä tapahtuu, kun paketteja pudotetaan, kolhitaan, heitetään (pääasiassa ajan säästämiseksi) tai käsitellään muutoin karkeasti kuljetuksen aikana. Tämä voi johtaa kolhuihin, repeämiin tai jopa pakkausmateriaalien repeämiseen ja tuotteen vahingoittumiseen.

Puristusvauriot: Puristuksia tapahtuu, kun paketteja lastataan raskaiden kuormien alle. Jos pakkausmateriaalit eivät ole riittävän vahvoja, ne voivat vääntyä tai romahtaa vahingoittaen pakkauksessa olevaa sisältöä.

Tärinävauriot: Kuljetuksen aikana koettu tärinä ja iskut voivat johtaa sisällön liikkumiseen pakkauksessa, mikä voi aiheuttaa rikkoutumista, vuotoja tai muita vaurioita. Pakkauksiin kohdistuu erilaista tärinää läpi logistisen ketjun.

Lämpötila- ja kosteusvauriot: Äärimmäiset lämpötilavaihtelut tai korkea kosteustaso voivat heikentää pakkausmateriaaleja, jolloin ne hajoavat tai haurastuvat. Tämä voi johtaa pakkausvirheeseen kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Altistuminen sateelle, vesiroiskeille tai korkealle kosteudelle voi johtaa siihen, että pakkausmateriaalit imevät kosteutta, mikä voi heikentää pakkausta ja vahingoittaa sen sisältöä.

Puhkaisu- ja hankausvauriot: Terävät esineet, karkeat pinnat tai kitka kuljetuksen aikana voivat aiheuttaa puhkaisuja, viiltoja tai hankaumia pakkausmateriaaleihin.

Väärin pinoaminen tai lastaaminen: Pakkausten virheellinen pinoaminen tai konttien ylikuormitus voi johtaa painepisteisiin, jotka aiheuttavat pakkauksen romahtamisen painon alla.

Testaus on välttämätöntä näiden vahinkojen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että pakkaukset kestävät logistiikkaketjun ankaruuden.

Esimerkkejä testausmenetelmistä, jotka voivat auttaa estämään näitä vahinkoja:

Pudotustestaus: Simuloi pakkausten putomaisen vaikutuksia, jolloin varmistetaan, että pakkausmateriaalit ovat riittävän tukevia kestämään iskuja ja pudotuksia. Tätä toteutetaan pudotustestereillä.

Tärinätestaus: Toistaa kuljetuksen aikaista tärinää, jolloin voidaan arvioida, kuinka hyvin pakkaus suojaa tärinältä, iskuilta ja ravistukselta. Tärinätestausta voidaan suorittaa erilaisilla täristimillä.

Puristustestaus: Määrittää, kuinka paljon painoa ja painetta pakkaus kestää romahtamatta tai muuttamatta muotoaan. Puristusta voidaan simuloida pakkausten puristustestereillä.

Lämpötila- ja kosteustestaus: Arvioi, miten pakkausmateriaalit reagoivat eri lämpötila- ja kosteustasoihin varmistaakseen, että ne pysyvät vahvoina ja ehjinä. Olosuhteide simulointiin voidaan käyttää sääkaappeja.

Testaamalla varmuutta ja luotettavuutta

Tekemällä pakkauksille näitä testejä yritykset voivat tunnistaa heikkoudet, tehdä parannuksia ja varmistaa, että pakkaus suojaa sisältöä tehokkaasti koko logistiikkaketjussa. Tämä johtaa viime kädessä pienempiin tuotevahinkoihin, alhaisempiin palautusprosentteihin ja lisääntyneeseen asiakastyytyväisyyteen.

Lue myös: ISTA-kuljetuspakkaustestauksen edut ja hyödyt

Haluatko lisätietoja pakkaustestauksesta? Ota yhteyttä:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com
puh. 020 730 6070