Hyppää sisältöön
pakkaustestaus pudotustesteri

24.04.2024

Pakkausten pudotusvauriot: yleisimmät syyt ja keinoja niiden ennaltaehkäisyyn

Shokit eli iskut ja pudotukset kuljetusympäristöissä

Shokki on lyhytkestoinen ja suhteellisen korkean intensiteetin dynaaminen tapahtuma, jolle on tyypillistä äkillinen nopeuden muutos. Kun liikkuva esine pysähtyy äkisti, syntyy shokki. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, kun pakkaus putoaa. Jotta pakkaus olisi suorituskykyinen, sen on kestettävä näitä jakeluketjussa siihen kohdistuvia shokkeja. Pudotus- ja iskuvaaroja on kuljetusketjussa kaikkialla. Siksi niiden tunnistaminen sekä kuljetusympäristön tunteminen on hyvin tärkeää.

Kuljetuksen aikainen shokki

Pakkauksia pudotetaan tai niihin kohdistuu iskuja toistuvasti jakelun aikana, mutta useimmat putoamiskorkeudet ovat melko matalia. Suurin osa pudotuksista tapahtuu pakkauksen käsittelyn aikana tai kun sitä siirretään ajoneuvoon tai sieltä pois.

Käsittelytilanteet, kuten lajittelu, lastaus ja purku, pinoaminen, ajoneuvon kuormaus sekä pakkausten siirtäminen ajoneuvosta toiseen, altistavat pudotusriskeille ja sisältävät monia potentiaalisia vaaranpaikkoja.

pudotustesti drop test pakkaustestaus

Mekaaninen käsittely

Pudotukset voivat olla sekä vahinkoja että tarkoituksellisia. Ne saattavat johtua esimerkiksi ihmisen kömpelyydestä tai huolimattomuudesta, liukastumisesta jne. Vaikka vahingossa tapahtuvat pudotukset ovat suhteellisen harvinaisia, ne voivat olla vakavia, sillä pudotuskorkeus on yleensä korkea ja pudotuksen suunta voi muuttua törmäyksen seurauksena. Lisäksi kiire vaikuttaa pakkauksien turvallisuuteen kielteisesti. Erityisesti kiireisinä sesonkeina vahinkopudotukset yleistyvät, kun lähetysten määrät kasvavat ja henkilöstön on toimittava tavallista suuremman kuormituksen alla. Joskus pakkauksille aiheutuvat shokit johtuvat myös asianmukaisten käsittelyvälineiden tai -tilojen puutteesta.

Yleisimmin pudotukset eivät siis ole huolimattomuuden vaan tehokkuuden tuotos:

on helpompaa ja tehokkaampaa pudottaa, potkaista tai heittää pakkaus paikoilleen kuin laittaa se sinne hitaammin ja varovaisemmin. Tästä johtuen pakkauksia pudotetaan usein matalalta osana arkista toimintaa. Heitettäessä paketti voi kulkea pitkän matkan nettovaikutuksen ollessa pudotuksen lopussa. Nämä tapahtumat voivat olla vahingollista sekä pakkaukselle että sen sisällä olevalle tuotteelle. Lisäksi pinta, jota vasten pakkaus putoaa tai iskeytyy, vaikuttaa tuotteeseen kohdistuvan iskun voimakkuuteen. Pakkauksia pudotetaan myös rutiininomaisesti muiden pakettien päälle. Näille käsittelyiskuille on tyypillistä lyhytkestoisuus ja suuri kiihtyvyys.

Miten näihin ikäviin skenaarioihin voi varautua tai miten vaurioilta voi suojautua?

✅ Testaamalla. Pudotustestaus on tehokas keino arvioida pakkauksia.

Pudotustestilaitteilla edullista ja järkevää testaamista

Pudotustesti on yksi yleisimmistä ja suosituimmista pakkausten kuljetusvalidointitesteistä. Pudotustesteri on tuttu näky monissa testilaboratorioissa, koska sen käyttö on suhteellisen yksinkertaista ja sillä voidaan saada huomattavia hyötyjä.

Pudotustesterit ovat lisäksi varsin edullisia hankkia, helppokäyttöisiä eivätkä vaadi laajaa koulutusta tai monimutkaista ylläpitoa. Oma pudotustesteri maksaa itsensä nopeasti takaisin, ja omassa laboratoriossa testejä voi suorittaa ja toistaa lähes rajattomasti. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää sekä omia menetelmiä että vakiintuneita testistandardeja, kuten ISTA-menetelmiä.

drop tester

Toistettavuus, luotettavuus ja oikea tieto

Toistettavuus on kehitystyön kulmakivi. Jos testaaminen ei ole toistettavaa, se ei myöskään ole vertailukelpoista. Ja kuten tiedämme, laadukas tieto on voimaa. Siksi on tärkeää hankkia vertailukelpoista ja luotettavaa pudotusdataa, käyttäen erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltua pudotustesteriä.

Miksi ei käsivaralta tapahtuva pudottaminen sovi? Tällaiset testit eivät yleensä ole riittävän tarkkoja, hallittavia tai toistettavia. Niiden pystyttäminen on aikaa vievää ja lopputulema on altista epätarkkuuksille. Teippi- ja naruviritysten sijaan kannattaa valita tätä tarkoitusta varten kehitetty pudotusmekanismi, joka yleisimmin on pudotustesteri. Testerin mekanismi tekee pakkauksen suunnan ohjaamisesta helppoa ja toistettavaa. Pudotusalusta heilahtaa supernopeasti pois alta, jolloin paketti putoaa vapaasti testialustalle. Pudotuksen suunta (esimerkiksi pakkauksen kulma, reuna tai sivu) määritellään yleensä testistandardeissa.

Vapaasti pudottavia testereitä käytetään pienten ja keskikokoisten pakkausten testaamiseen. Pakkaukset testataan pudottamalla paketti vapaasti kovalle alustalle, useimmiten teräslevylle. Ne voidaan pudottaa myös toisen pakkauksen päälle tai jonkin esineen, kuten puupalikan, päälle.

HUOMIOITAVAA

✅ Testaamalla pakkauksia standardien mukaisesti ei toki voida välttyä kaikilta kuljetuksenaikaisilta vastuilta, mutta sillä saa hyvän aseman mahdollisissa ristiriitatilanteissa, kun pystyy osoittamaan, että pakkaus on testattu kuljetusketjun potentiaalisten vaaratekijöiden varalta. Tieto on valttia ja testaaminen kannattaa aina. Luotettavat testitulokset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä.

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

puh. 020 730 6070

PS. Voit tutustua pudotustestereihin täällä.

LUE MYÖS:

Kuinka pudotustestaus varmistaa tuotepakkausten suorituskykyä, kun lähetyspakkauksista halutaan luopua?

Henkilökunnan valokuvat: Emmi Virtanen