Hyppää sisältöön
pakkaustestaus

06.11.2023

Mikä on ensimmäinen askel pakkaustestausprosessin aloittamisessa?

Logistiikkaketjussa pakkauksella on keskeinen rooli. Pakkaus ei toimi ainoastaan tuotteen suojakilpenä, vaan myös viestintävälineenä, joka välittää tietoa ja brändimielikuvaa, sekä vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin. Siksi yritysten on tärkeää varmistaa, että pakkaukset kestävät toimitusketjun haasteet ja vaatimukset. Laboratoriossa tehtävillä toistettavilla ja vertailukelpoisilla testeillä voidaan varmistaa pakkauksen suorituskyky.

Pakkaustestaus on systemaattinen tapa arvioida pakkausten suunnittelua, materiaaleja ja rakennetta. Se auttaa tunnistamaan mahdolliset heikkoudet ja varmistamaan, että pakkaus suorittaa sille tarkoitetut tehtävät tehokkaasti. Kun pakkaustestausprosessin aloittaminen nousee ajankohtaisesti, tässä on muutamia tärkeimpiä asioita sen starttaamiseen:

1. Määrittele tavoitteesi

Ensimmäinen ja tärkein askel missä tahansa pakkaustestausprosessissa on määrittää tavoitteet selkeästi. Mitä toivot saavuttavasi pakkaustestauksella? Mikä on kompromissi pakkauskustannusten ja vahinkokustannusten välillä?

Joitakin tavoitteita voivat esimerkiksi olla:

  • Tuoteturvallisuuden varmistaminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana
  • Toimialakohtaisten määräysten ja standardien täyttäminen
  • Kuljetus- ja käsittelyvaurioiden vähentäminen
  • Yleisen asiakaskokemuksen parantaminen
  • Laatujärjestelmän tai sidosryhmien vaatimukset
  • Reklamaatioiden vähentämäinen
  • Pakkauskustannusten minimointi laatu säilyttäen

Tavoitteiden tarkka tunnistaminen ohjaa koko testausprosessia. Se auttaa valitsemaan oikeat testit, asettamaan sopivat vertailuarvot ja kohdentamaan resursseja niiden mukaisesti.

2. Tavoitteiden määrittämisen jälkeen

Kun olet asettanut tavoitteesi, kannattaa miettiä seuraavia lisävaiheita:

Kerää moniammattilainen tiimi: Pakkaustestaus ei ole yhden ihmisen tehtävä. Kokoa tiimi, johon kuuluu asiantuntijoita yrityksesi eri toiminnoista. Tiimi voi koostua pakkaussuunnittelijoista, testausinsinööreistä, laatuasiantuntijoista, markkinoinnin ammattilaisista ja toimitusketjusta vastaavista. Yhteinen asiantuntemus varmistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan pakkaustestaukseen.

pakkaustestaus on tiimityötä

Valitse sopivat testausmenetelmät: Käytettävissä on erilaisia testausmenetelmiä, kuten pudotustestit, puristustestit, tärinätestit ja olosuhdetestit. Valitse menetelmät, jotka vastaavat tavoitteitanne ja niitä haasteita, joita pakkaus voi kohdata matkallaan tuotantolinjalta asiakkaan käsiin. Erilaisia testistandardeja tarjoavat mm. ISTA ja ASTM.

Kehitä testiprotokollat: Pakkausten testausprosessin toistettavuuden, luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää kehittää selkeät ja standardoidut testiprotokollat. Näissä protokollissa tulee kuvata testiparametrit, käytettävät laitteet, testaustiheys ja hyväksymiskriteerit. Tämä dokumentaatio tarjoaa suunnitelman testausmenettelyä varten.

Tunnista tärkeimmät tehokkuusmittarit (KPI): Aseta selkeät mittarit, jotka auttavat sinua arvioimaan pakkaustestauksen onnistumista. Näitä voivat olla vaurioiden vähentäminen, säädöstenmukaisuus, reklamaatioiden vähentäminen ja parempi asiakastyytyväisyys.

Omaksu jatkuvan parantamisen ajatus: Pakkaustestaus on jatkuva prosessi. Kun olet suorittanut ensimmäiset testit, hyödynnä tuloksia päätösten ja parannusten tekoon. Pakkaustestauksella saatu tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä, joilla pakkaussuunnittelua, materiaaleja ja prosesseja voidaan jatkuvasti parantaa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että ensimmäinen askel pakkaustestausprosessin aloittamisessa on tavoitteiden määrittely. Kun tavoitteet ovat selkeät, kootaan sopiva tiimi, valitaan sopivat testausmenetelmät, kehitetään protokollia, tunnistetaan KPI:t ja pyritään jatkuvaan parantamiseen. Pakkaustestausta ei syyttä kutsutakaan laadunvarmistuksen ja tuotekehityksen unelmatyökaluksi.

Tehokas, toimiva ja tuloksekas pakkaustestaus varmistaa, että tuotteesi saapuvat perille ehjinä. Se auttaa säästämään niitä tärkeimpiä resursseja: aikaa, rahaa ja ympäristöä.

Lue myös: ISTA-kuljetuspakkaustestauksen edut ja hyödyt

Haluatko lisätietoa pakkaustestauksen laiteratkaisuistamme, joilla voitte suorittaa standardien mukaisia testejä luotettavasti ja toistettavasti? Ota yhteyttä:

Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

puh. 020 730 6070

Artikkelin kuvat: Shutterstock