Kuka hyötyy pudotustestauksesta? Mikä on täsmätyökalu pudotustestaukseen?

Verkkoliiketoiminnan hurjan kasvun myötä pakettilogistiikka on lisääntynyt merkittävästi, mikä on aiheuttanut haasteita ja vaatimuksia myös pakkauksille. Niihin voi onneksi varautua ennakolta pakkaustestauksella, jonka menetelmistä pudotustestaus on käytetyin.

Pudotustestauksella voidaan toistettavasti testata, miten pakkaus kestää pudotuksen pudotustesterin alustalle eri pudotuskorkeuksista ja -kulmista. Pudotustestauksella voidaan myös testata ja varmistaa kuljetuspakkausten kestävyys ja suojaavuus niin kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana.

Edellisessä osassa tutustuimme yleisimpiin pudotusvahinkoihin ja siihen, miten niihin voi varautua. Nyt katsomme tarkemmin, milloin testaaminen pitäisi minimissään suorittaa, ja kerromme vinkit testerin hankintaan.

Kuka hyötyy pudotustestauksesta?

Pudotustestaus on yleisin pakkausten testimenetelmä, josta voi olla huomattavaa etua tuotekehitykselle ja laadunvarmistukselle. Se voi myös auttaa tekemään parempia pakkauksiin ja materiaaleihin liittyviä päätöksiä.

Testauksesta hyötyvät niin pakkausten valmistajat kuin pakkausten käyttäjät. Valmistaja voi arvioida turvallisen kuljetuksen edellyttämän pakkaustyypin, ja lähettäjä voi arvioida pakkauksen kykyä suojata tuotetta lähetyksen aikana. Pudotustestaus auttaa vähentämään mahdollisia kuljetusvaaroja ja tuotevaurioiden riskejä sekä lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Sillä voidaan dokumentoidusti osoittaa, että pakkaus on testattu kuljetusketjun potentiaalisten vaaratekijöiden varalta.

✅ Lyhyesti: testaamalla voi säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Ja ehkä hermoja.

Milloin ja miten pakkauksia tulisi pudotustestata?

Jos pakkausta ei ole koskaan pudotustestattu, on hyödyllistä tehdä se viipymättä.

Pudotustestejä voi suorittaa yksittäisinä testitapahtumina, tai osana standardia tai muuta testiprotokollaa. Suositeltavinta on tehdä pudotustestejä itse joko omassa laboratoriossa tähän tarkoitukseen kehitetyllä kaupallisella pudotustesterillä, tai ostaa testit palveluna pakkaustestaukseen perehtyneeltä testilaboratoriolta.

Pudotustestien tyypeistä käytetyimpiin kuuluu vapaa pudotus, jossa pakkaus pudotetaan testeristä jäykälle pinnalle, tyypillisesti teräslevylle tai betonille. Testissä selvitetään, mitä vaaraa pudotukset voivat aiheuttaa joko pakkaukselle tai sen sisällä olevalle tuotteelle.

Vaikka pakkausten paukuttelu pudotustesteristä onkin jo itsessään hauskaa puuhaa, testin suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn kannattaa käyttää aikaa, jotta siitä on oikeaa hyötyä. Sitä saat, mitä testaat.

✅ Yleisesti ottaen testaaminen kannattaa aina, toki, mutta minimissään testaaminen tulee suorittaa aina, kun

a) pakkaus muuttuu tai
b) materiaali muuttuu.

Pudotustesterillä helppoutta ja luotettavuutta

Monet testispesifikaatiot perustuvat siihen, että pakkauksia pudotetaan tai niihin kohdistuu iskuja useaan otteeseen jakeluketjun aikana, mutta useimmat putoamiskorkeudet ovat suhteellisen alhaisia. Tämä tekee testien toteuttamista helppoa ja nopeaa.

Vaikka pudotustesti kuuluukin yksinkertaisimpiin laboratoriossa tehtäviin testeihin, on kuitenkin varmistuttava, että testausolosuhteet ovat toistettavat, hallittavissa ja turvalliset. Tämän varmistamiseen on olemassa hyvä väline: tarkoitusta varten kehitetty täsmätyökalu, pudotustesteri.

Pudotustesterit on suunniteltu niin, että testaaminen on mahdollisimman vaivatonta ja sukkelaa, eikä työaikaa haaskaannu turhiin virittelyihin. Vapautus- ja palautustoimintoihin käytetään sähköä ja paineilmaa. Pakkauksen pudotuspinta on yleisimmein teräslevy, joka on kiinnitetty tukevasti lattiapintaan.

Testereissä pudotuskorkeuden valinta käy helposti, ja korkeutta voidaan säätää hyvinkin tarkasti haluttuun lukemaan. Myös pakkauksen asettaminen pudotusta varten käy kätevästi, eikä vaadi suuria jumppailuja.

❌ Testerin vapautusmekanismin on toimittava puhtaasti, jotta pakkaus ei pyöri pudotuksen alkaessa ja pakkauksen putoamissuuntaa voidaan ohjata tarkasti. Tämä on edellytys sille, että testit voidaan tehdä toistettavasti ja luottettavasti. Kaupallisissa pudotustestilaitteissa tämä harvoin on ongelma, mutta itse kootuissa pudotustestiviritelmissä se yleensä on, mikä johtaa testitulosten luotettavuuden ja toistettavuuden vääristymiseen antaen virheellistä tietoa pakkauksen suorituskyvystä. Ja kuten tiedämme, väärä tieto johtaa huonoihin päätöksiin, ja sitähän emme halua.

Pudotustesteri kuuluu jokaisen testilaboratorion vakiovarusteisiin

Pudotustesterit ovat varsin edullisia testilaitteita, eivätkä ne helppokäyttöisinä vaadi mittavaa koulutusta tai ylläpitoa. Oman pudotustesterin hankinta maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun omassa laboratoriossa voi tehdä ja suorittaa testejä lähes loputtomasti.

pudotustestaus kvalitest

Huomioitavaa

Jos olet hankkimassa pudotustesteriä, kiinnitä huomiota siihen, löytyykö myyjältä itseltään esittelylaitetta. Miksi?

❌ Katalogista ostamalla laitehankintaa ei välttämättä kannata tehdä, jollei myyjä ole oikeasti kokenut ja tiedä, mitä myy. Siksi on järkevää tehdä testilaiteostot asiantuntijalta, jotta hankinta menee nappiin ja laitetta voidaan käyttää juuri siihen tarkoitukseen, johon se on hankittu. Laboratorion nurkassa pölyttyvä testilaite ei palvele ketään.

✅ Meillä Kvalitestilla on yhteensä yli 100 vuoden kattava kokemus testilaitteista. Mikäli olet kiinnostunut pudotustestauksen tarjoamista mahdollisuuksista pakkauksen suorituskyvyn parantamisessa, tervetuloa tutustumaan Kvalidrop-pudotustesteriimme!

Voit lukea testereistä lisää täällä.

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

puh. 020 730 6070

PS. Joko olet ilmoittautunu toukokuiseen Pakkaustestauksen perusteet -koulutuspäiväämme? Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu!

UUTTA: Pakkaustestauksen perusteet -koulutuspäivä toukokuussa!

Uusi, toivottu koulutus nyt tarjolla! Puoli päivää teoriaa ja puoli päivää käytäntöä!

Ohjelma:

Aamupäivän aikana pureudumme pakkausten kohtaamiin kuljetusvaaroihin ja siihen, miten niihin voidaan ennakolta varautua. Avaamme, mitä hyötyä testaustoiminnasta on ja tutustumme ISTA-kuljetuspakkaustestistandardeihin. Lounaan jälkeen iltapäivällä perehdymme testilaboratorion pakkaustestauslaitteisiin ja niiden mahdollisuuksiin pakkausten suorituskyvyn varmistajina.

Koulutuksessa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Miksi ja miten pakkauksia kannattaa testata?
  • Mitkä kuljetusketjun tekijät vaikuttavat pakkausten suorituskykyyn?
  • Mitä ovat ISTA-kuljetustestistandardit ja miten valita itselle sopivin?
  • Mitä testilaiteratkaisuja on olemassa? Milloin kannattaa testasta itse ja milloin antaa testaus ulkopuoliselle laboratoriolle?

Koulutuksessa jokainen pääsee myös testaustoiminnan äärelle hyvin varustellussa testilaboratoriossamme, josta löytyy mm. säätestikaappeja, pudotustesteri ja täristimiä sekä Pohjoismaiden suurin pakkausten puristustesteri.

Kenelle? Kaikille pakkauksia valmistaville tai pakkauksia käyttäville, jotka haluavat varmistaa pakkausten laatua, kustannustehokkuutta ja suorituskykyä kilpailutekijänä.

Ajankohta: to 25.5.2023 klo 9-15
Paikka: Kvalitestin TestCenter, Punasillantie 31 A, 40950 Muurame
Hinta: 490 eur (alv 0 %) sisältäen tarjoilut ja koulutusmateriaalin.

Osallistujat saavat kurssipäivän jälkeen todistuksen osallistumisestaan kurssille.

Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii Taija Jolanki, ISTA Packaging Dynamics Professional.

Ilmoittaudu heti!

Paikkoja on rajoitetusti, sillä haluamme pitää koulutuksen laadukkaana ja tehokkaana.

Ilmoittautumiset & tiedustelut os. taija.jolanki@kvalitest.com

Tervetuloa!

kvalitest ista sertifioitu

Yhdistetty sää- ja tärinätestaus

Mistä yleisimmät pakkausten pudotusvahingot johtuvat? Miten niihin voi varautua?

Shokit eli iskut ja pudotukset kuljetusympäristöissä

Shokki on lyhytkestoinen, suhteellisen korkean intensiteetin dynaaminen tapahtuma, jolle on ominaista äkillinen nopeuden muutos. Kun liikkuva asia pysähtyy yhtäkkiä, syntyy shokki. Pakkaukselle se voi olla esimerkiksi pudotus. Ollakseen suorituskykyinen, pakkauksen tulee kestää näitä jakelutiessä siihen kohdistuvia shokkeja. Pudotus- ja iskuvaaroja on kuljetusketjussa kaikkialla. Siksi niiden tunnistaminen sekä kuljetusympäristön tunteminen on hyvin tärkeää.

Kuljetuksen aikainen shokki

Pakkauksia pudotetaan tai niihin kohdistuu iskuja useaan otteeseen jakelun aikana, mutta useimmat putoamiskorkeudet ovat melko alhaisia. Suurin osa pudotuksista tapahtuu pakkauksen käsittelyn aikana, tai ajoneuvoon tai sieltä pois siirrettäessä.

Käsitettelytilanteet altistavat pudotusvaaroille. Käsittely, kuten lajittelu, lastaus- ja purkutilanteet, pinoaminen ja purkaminen, ajoneuvon kuormaus ja pakkausten siirtäminen ajoneuvosta toiseen, sisältävät monia mahdollisia pudotusvaaroja.

Mekaaninen käsittely

Pudotuksia voi sattua vahingossa tai ne voivat olla tarkoituksellisia. Ne voivat johtua mm. ihmisen kömpelyydestä tai huolimattomuudesta, liukastumisesta jne. Vahingossa putoamista tapahtuu suhteellisen harvoin, mutta tällöin pudotuskorkeus on usein korkea, ja pudotuksen suunta voi vaihdella törmäyksessä. Kiire on myrkkyä myös pakkauksille: etenkin sesonkiaikoina vahinkopudotukset lisääntyvät, kun lähetysvolyymit kasvavat ja henkilöstö joutuu venymään tavanomaisen toimintakapasiteettinsa ulkopuolelle. Joskus pakkauksen kohtaama shokki johtuu asianmukaisten käsittelylaitteiden tai -tilojen puuttumisesta.

Tehokkuusajatus altistaa pudotuksille

Yleisimmin pudotukset eivät siis ole huolimattomuuden vaan tehokkuuden tuotos: on helpompaa ja tehokkaampaa pudottaa, potkaista tai heittää pakkaus paikoilleen kuin laittaa se sinne hitaammin ja varovaisemmin. Tästä johtuen pakkauksia pudotetaan usein matalalta osana arkista toimintaa. Heitettäessä paketti voi kulkea pitkän matkan nettovaikutuksen ollessa pudotuksen lopussa. Nämä tapahtumat voivat olla vahingollista sekä pakkaukselle että sen sisällä olevalle tuotteelle. Lisäksi pinta, jota vasten pakkaus putoaa tai iskeytyy, vaikuttaa tuotteeseen kohdistuvan iskun voimakkuuteen. Paketteja pudotetaan myös rutiininomaisesti muiden pakettien päälle. Näille käsittelyiskuille on tyypillistä lyhytkestoisuus ja suuri kiihtyvyys.

Aika ikäviä skenaarioita. Miten näihin voi varautua tai miten vaurioilta voi suojautua?

✅ Testaamalla. Pudotustestaus on tehokas tapa arvioida pakkauksia.

pudotustestaus kvalitest

Pudotustestilaitteilla edullista ja järkevää testaamista

Pudotustesti on yleisin ja suosituin käytetty pakkausten kuljetusvalidointitesti. Pudotustesteri on tuttu näky monissa testilaboratorioissa, sillä testit ovat suhteellisen yksinkertaisia suorittaa, ja niillä voidaan saada huomattavia hyötyjä.

Pudotustesterit ovat myös varsin edullisia testilaitteita, ne ovat helppokäyttöisiä eivätkä vaadi mittavaa koulutusta tai ylläpitoa. Omaksi hankittu pudotustesteri maksaa itsensä todella nopeasti takaisin, ja omassa laboratoriossa voi suorittaa ja toistaa testejä lähes loputtomasti. Tässä voi hyödyntää omia menetelmiä ja valmiita testistandardeja, esimerkiksi ISTA-menetelmiä.

Toistettavuus, luotettavuus ja oikea tieto

Toistettavuuden ympärille rakentuu kaikki kehitystyö. Jos testaaminen ei ole toistettavaa, se ei myöskään ole vertailukelpoista. Ja kuten tiedämme, data on voimaa. Tämän vuoksi vertailukelpoinen ja validi pudotusdata kannattaa hankkia sitä varten kehitetyllä pudotustesterillä.

Miksi ei käsivaralta tapahtuva pudottaminen sovi? Tällaiset testit eivät yleensä ole riittävän tarkkoja, hallittavia tai toistettavia. Niiden pystyttäminen on aikaa vievää ja altista epätarkkuuksille. Teippi- ja naruviritysten sijaan kannattaa valita tätä tarkoitusta varten kehitetty pudotusmekanismi, joka yleisimmin on pudotustesteri. Testerin mekanismi tekee pakkauksen suunnan ohjaamisesta helppoa ja toistettavaa. Pudotusalusta heilahtaa supernopeasti pois alta, jolloin paketti putoaa vapaasti testialustalle. Pudotuksen suunta (esimerkiksi pakkauksen kulma, reuna tai sivu) määritellään yleensä testistandardeissa.

Vapaasti pudottavia testereitä käytetään pienten ja keskikokoisten pakkausten testaamiseen. Pakkaukset testataan pudottamalla paketti vapaasti kovalle alustalle, useimmiten teräslevylle. Ne voidaan pudottaa myös toisen pakkauksen päälle tai jonkin esineen, kuten puupalikan, päälle.

HUOMIOITAVAA

✅ Pakkauksia standardien mukaisesti testaamalla ei toki voida välttyä kaikilta kuljetuksenaikaisilta vastuilta, mutta sillä saa hyvän aseman mahdollisissa ristiriitatilanteissa, kun pystyy osoittamaan, että pakkaus on testattu kuljetusketjun potentiaalisten vaaratekijöiden varalta. Tieto on valttia ja testaaminen kannattaa aina. Luotettavat testitulokset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä.

Seuraavassa osassa katsotaan tarkemmin mm. pudotustestin teknisiin tietoihin ja siihen, milloin testaaminen pitäisi minimissään suorittaa.

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

puh. 020 730 6070

PS. Voit tutustua pudotustestereihin täällä.

Kuljetustestaus laboratoriossa vai kenttätestaus jakeluautossa?

Organisaatiot hyödyntävät kuljetuspakkausten testauksessa monenlaisia eri testimenetelmiä, jotka valitaan kunkin tarpeen mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi asiakkailta, jakeluketjusta, laatujärjestelmästä tai erityyppisistä standardeista tulevia vaatimuksia, ja testaamalla pyritään osoittamaan pakkauksen kestävyys toimitusketjussa.

Yrityksillä on testaamiseen sekä omia menetelmiä että kansainvälisiin standardeihin nojaavia menetelmiä. Standardeihin perustuvien testimenetelmien käyttö kasvaa valtavaa vauhtia, eikä vähäisimpänä syynä tähän ole räjähdysmäisesti noussut nettikaupankäynti ja tarve optimoida pakkauskustannuksia. Esimerkiksi vuonna 1948 perustetun ISTAn (International Safe Transit Association) kehittämät standardit ovaat yleisimpiä kuljetuspakkausten testimenetelmiä. Niissä simuloidaan laboratorio-olosuhteissa kuljetusten aikana tyypillisesti havaittuja vaaroja.

Kuitenkin tällä hetkellä vielä varsin tavallinen testausmenetelmä on antaa jakeluketjun itsensä suorittaa testaus ja toivoa, että kaikki menee hyvin. Kyseessä on niin sanottu toivotaan toivotaan -metodi. Parhaassa tapauksessa perästä ei kuulu, mutta harmittavimmassa tilanteessa pakkaus on hajalla, tuote rikki, vastaanottajalla suru puserossa ja brändimielikuva saanut osumaa.

Toinen suhteellisen yleinen on jakeluautolla tehtävät yksittäiset kenttätestit/koelähetykset. Pakkausten ajeluttaminen jakeluautolla ei toki ole väärin. Tällaisella testaamisella voi olla paikkansa testipaletissa. Jakeluautotestauksen ei kuitenkaan kannata olla pääasiallinen testimenetelmä, vaan yksi väline muiden joukossa – vähän niin kuin yksi ruokalaji buffetpöydässä.

Jakeluautotestauksessa on nimittäin jonkin verran epäedullisia kohtia:

  • Se on kallista ja aikaavievää
  • Se ei ole toistettavaa
  • Se ei ole kovin luotettavaa
  • Tulokset eivät ole vertailukelpoisia
  • Se ei ole standardien mukaista, eikä näin ollen sertifioitavissa.

Auts. Kuulostaako raa’alta?

Avaan vähän miksi se ei ole kuljetustestauksen ykkösvaihtoehto:

A) Emme voi koskaan taata, että jakelutestauksen ympäristöolosuhteet ovat jokaisena testipäivänä samat. Ilman lämpötila ja kosteus sekä ajo-olosuhteet vaihtelevat vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan. Laboratorio-olosuhteissa ne voidaan pitää tarkasti halutuissa lukemissa.

B) Muuttuvia tekijöitä on iso määrä aina kelistä kuljettajaan; parikymppisen Veetin kaasujalka saattaa poiketa merkittävästi viisikymppisen Penan töppösestä. Ei oikein pysty vertailemaan.

C) Ajoreitti ja -aika voivat poiketa toisistaan. Ajoneuvotkin voivat poiketa toisistaan, samoin tieprofiili tärinöineen ja iskuineen; taas huono juttu toistettavuudelle ja vertailukelpoisuudelle.

D) Pakkauksille tapahtuneita vahinkoja pystytään näkemään vasta testin päätyttyä, jolloin niiden analysointi ja aiheuttajat voivat mennä arvailuksi, mikä jälleen vaikuttaa luotettavuuteen.

E) Jakeluautotestitilanteen hallinta on lähes mahdotonta, eikä testiin ei voida puuttua kesken sen suorittamisen.

Nämä kaikki edellä mainitut muodostuvat ongelmaksi, sillä kuten tiedämme, testaamisen tulee olla luotettavaa, toistettavaa ja vertailukelpoista.

Luotettava testaaminen laboratoriossa

ISTA:n insinöörit ovatkin laskeneet, että samalle pakatulle tuotteelle, jonka potentiaalinen vahingoittuminen kuljetuksen aikana on 5 %, täytyy tehdä hurjat 100 koelähetystä, jotta päästään pisteeseen, jossa on 99 %:n mahdollisuus nähdä vaurioita. Tällainen on testausmenetelmänä hyvin hidas ja kallis.

Sen sijaan laboratoriotestauksessa testejä voidaan tehdä nopeutetusti ja tehokkaasti. Niitä voidaan tarkkailla koko ajan ja aivan lähietäisyydeltä. Näin vaarat ja vahingoittumisen syyt nähdään reaaliajassa.

Testitilanteet ovat myös kontrolloitavissa, toisin kuin jakeluautossa suoritettavassa testauksessa. Laboratoriossa testit voidaan tehdä standardien mukaisesti, ja pakkaus voidaan tarvittaessa sertifioida ja/tai validoida ja osoittaa sen vaatimustenmukaisuus.

Tieto jakeluympäristön todellisista vaaroista tärkeää

Pakkausammattilaisen on luonnollisesti ymmärrettävä tuotteen logistiikassa kohtaamat vaarat ja pakkausmateriaalien suorituskyky. Niistä voidaan varmistua perehtymällä mahdollisimman tarkasti jakeluympäristön todellisiin vaaroihin, joita oma pakkaus kohtaa tai voi pahimmillaan kohdata.

Siksi joskus voi olla ihan perusteltua suorittaa jakeluautotestaus laboratoriotestauksen lisänä. Se kuitenkin kannattaa suunnitella tarkasti etukäteen, laittaa sille selkeät kriteerit ja miettiä, mitä sillä halutaan saavuttaa – kuten muukin pakkausten testaaminen.

Loppuyhteenvetona: Luotettavat testitulokset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Summittaiset testit voivat tuottaa epäluotettavia testituloksia, jotka johtavat päätöksenteossa harhaan. Se voi tulla kalliiksi.

Teksti: Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
email: etunimi.sukunimi@kvalitest.com
puh. 020 730 6070

Tuoretta ISTA-pakkaustestaus-osaamista

Taija Jolanki on suorittanut uuden ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP) -sertifiointiohjelman ja vahvistanut osaamistaan pakkaustestauksessa ja kuljetussimuloinnissa. Koulutuksessa on keskitytty perehtymään kattavasti pakkaustestausvaatimuksiin tuotevaurioiden minimoimiseksi kuljetusketjun aikana.

Sertifiointiohjelman moduleihin sisältyi teoriaa ja käytäntöä olosuhdetestauksesta, puristuksen, tärinän ja shokkien vaaroista kuljetuksessa testilaboratorioiden toimintaan ja vaatimuksiin sekä testimenetelmiin.
 
Tarvitsitpa uutta pudotus- tai puristustesteriä, täristintä tai pakkaustestauspalvelua, ota yhteyttä! 

Taija Jolanki
etunimi.sukunimi@kvalitest.com
020 730 6070

Taija Jolanki ISTA-sertifikaatti

Miksi pakkauksia kannattaa pudotustestata?

Pudotustesti on yksi käytetyimmistä testeistä kuljetussimuloinnissa ja pakkausoptimoinnissa. Mutta mitä on pudotustestaus?

Pudotustestaus on menetelmä, jolla arvioidaan tuotteen ja pakkauksen kestävyyttä kuljetus- ja käsittelyprosessin tapahtumissa. Tietyissä tapauksissa sillä voidaan tehdä elinkaariarviointeja koko tuotteen käyttöiän ajalta.

Pudotussimulaatio jäljittelee sekä odotettavissa olevia olosuhteita, että mahdollisia väärinkäytöksiä, joita tuote ja sen pakkaus saattavat kohdata jakelu- ja käyttöympäristöissä. Laboratoriossa tehtävillä testeillä voidaan selvittää, miten ne reagoivat kohtaamiinsa tapahtumiin, kuten mm. putoamiseen, iskuihin ja kaatumiseen. Toistettavat ja vertailukelpoiset testit mahdollistavat luotettavan pakkausoptimoinnin.

Tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen tehotyökalu

Pudotussimulaatiot suoritetaan drop test -laitteella, eli pudotustesterillä.

Pudotustestauksen aikana tarkastelun kohde pudotetaan eri suuntiin: kulmille, reunoille ja pinnoille. Näin voidaan havaita pakkauksen/tuotteen heikkoudet ja mahdollistaa niiden korjaaminen tuotteiden turvallisuuden takaamiseksi. Tuotekehitykselle ja laadunvarmistukselle pudotustestaus onkin mitä parhain työkalu!

Pudotus voidaan suorittaa erilaisille alustoille, tyypillisesti metallille tai betonille, ja eri korkeuksista 30 cm:stä aina 2 metriin.

Myös kuljetuspakettien kestävyys ja suojaavuus niin kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana voidaan varmistaa pudotustestauksella.

Pudotustestauksella säästöjä

Pakkauksen suojaavuus ja tavaroiden pysyminen ehjinä merkitsee yrityksille huomattavia hyötyjä: sillä säästetään aikaa, rahaa ja ympäristöä.

Pakkausten pudotustestit auttavat välttämään kalliimpaa ylipakkaamista sekä myös alipakkaamista, joka altistaa tavarat vaaroille, ja aiheuttaa korkeampia kustannuksia tuotteiden vahingoittuessa kuljetuksen aikana.

Pudotustesteillä voidaan hallita pakkaukseen liittyviä riskejä. Ne myös auttavat välttämään brändiin kohdistuvia riskejä.

Mitkä ovat pudotustestauksen tärkeimpiä etuja?

• Lähettäjä voi arvioida pakkauksen kykyä suojata tuotetta lähetyksen aikana
• Valmistaja voi arvioida turvallisen kuljetuksen edellyttämän pakkaustyypin
• Pudotustestaus tarjoaa hyödyllisiä tietoja mahdollisten kuljetusvaarojen riskin vähentämiseksi
• Se vähentää tuotevaurioiden riskiä ja siihen liittyviä kustannuksia
• Se varmistaa tuotteen tai pakettijärjestelmän noudattavan sille asetettuja ulkopuolisia vaatimuksia, kuten erilaisia standardeja.

Mihin pudotustestaus perustuu?

Pudotustestausta voidaan tehdä erilaisiin testistandardeihin perustuen. Esimerkiksi kansainväliset ISTA- ja ASTM-standardit ovat hyvin yleisesti käytettyjä.

Pudotustestauksia suoritetaan myös yritysten omien testitarpeiden mukaisesti. Suunnittelemme testit aina yhdessä asiakkaan kanssa kulloisenkin tarpeen perusteella. Jos et vielä tiedä, mikä testimenetelmä palvelisi teitä parhaiten, autamme mielellämme.

pakkausten pudotustestaus
Onko teillä testaustarpeita?

Autamme teitä löytämään parhaat ratkaisut luotettavaan, toistettavaan ja vertailukelpoiseen pudotustestaukseen. Tarjoamme toimintavarmat ja helppokäyttöiset pudotustesterit kilpailukykyiseen hintaan.

Huollamme kaiken mitä myymme: omat huoltomiehemme auttavat teitä kaikissa laitteistoon liittyvissä kysymyksissä sujuvasti ja ammattitaidolla.

Pudotustestauspalvelut avaimet käteen -periaatteella

Jos laitehankinta ei juuri nyt ole ajankohtainen, tarjoamme pudotustestauspalvelua Test Centerissämme Muuramessa. Pystymme tekemään ISTA- ja ASTM-vaatimusten mukaisia testauksia. Testaukset voimme myös räätälöidä omien tarpeidenne mukaan.

Pudotustesterimme pudotuskorkeus on 0,3-2,0 m. Testattavan tuotteen paino voi olla max 85 kg, ja koko 0,8 x 0,8 x 0,8 m.

Tarjoamme lisäksi pudotustestaamiseen liittyviä lisäpalveluita, kuten suurnopeuskuvantamisesta ja dynaamisia mittauksia/analyysejä. Myös mm. puristus-, tärinä- ja olosuhdetestipalvelut saat meiltä. Laatutestausta parhaimmillaan!

Haluatko lisätietoja?

Lähetä meille sähköpostia os. info@pakkaustestaus.fi tai soita 020 730 6070. Vastaamme mielellämme kaikkiin pakkaustestaukseen liittyviin kysymyksiisi.

kvalitest

Testerit läpäisysiirtonopeuden analysointiin

Etenkin elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden pakkauksiin kohdistuu runsaasti vaatimuksia sisällön säilyvyyden osalta. Esimerkiksi hapen, vesihöyryn ja hiilidioksidin siirtyminen pakkausmateriaalin läpi aiheuttaa haittaa tuotteen laadulle ja säilyvyydelle. Mikä hienoa,  permeaatioanalysaattoreilla pystytään testaamaan eri materiaalien hapen, vesihöyryn ja kaasujen läpäisysiirtonopeutta.

Permeaatioanalysaattoreilla voidaan tutkia materiaaleja ja pakkauksia, ja saada arvokasta tietoa tuotekehitykseen ja laadunvarmistukseen. Edustamamme Labthink on niissä maailman johtava, ja meiltä näitä saa. Tarjoamme myös huollon kaikille myymillemme laitteille.

Tutustu tarkemmin:

Permeaatioanalysaattoriopas:

Tutustu Labthinkin kotisivuihin tästä


Haluatko lisätietoja?

Laita viestiä taija.jolanki@kvalitest.com tai soita 020 730 6070.

Laatu paranee olosuhdetestauksella

Pakkausten olosuhdesuorituskykyä voi ja kannattaa testata

Jotta pakkauksen sisältö pysyy ehjänä ja vahingoittumattomana, on pakkauksen kyettävä kestämään lämpötilaa ja kosteutta.

Pakkaukset altistuvat useille ympäristöolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa niiden kestävyyteen, käyttäytymiseen ja rakenteelliseen eheyteen kuljetuksen aikana. Olosuhdetesteillä voidaan arvioida pakkauksen laatua ja toimintaa kaikissa ympäristöolosuhteissa. Ne ovatkin eräänlaisia suorituskykytestejä.

Olosuhdetestauksella on mahdollista selvittää tuotteen, pakkauksen tai materiaalin soveltuvuutta ja luotettavuutta erilaisissa käyttöolosuhteissa. Lämpötilatesteissä tutkitaan, minkälaisia fysikaalisia muutoksia erilaiset lämpötilat ja lämpötilojen muutokset aiheuttavat tutkittaviin kohteisiin olosuhteita jäljittelemällä.

Testaamista koskevat vaatimukset perustuvat pääosin kansainvälisiin standardeihin ja asiakkaiden omiin teknisiin tietoihin toimintavarmuudesta.

Olosuhdetestilaitteissa voidaan simuloida erilaisia olosuhteita ja lämpötiloja –75 °C:sta jopa +200°C:een saakka. Testauslaitteillamme voidaan testata mm. korkeaa lämpötilaa, matalaa lämpötilaa, testata lämpötilan vaihteluita ja kosteuden vaikutusta.

Meiltä saat olosuhteita simuloiviin testeihinne suositut ACS-testikaapit kilpailukykyiseen hintaan. ACS Discovery -sarjan sääkaapit ja lämpökaapit ovat suorituskykyisiä, vakaita ja käyttäjäystävällisiä testausjärjestelmiä, jotka tarjoavat tarkkuutta ja luotettavuutta olosuhteita simuloivissa testeissä.

Tutustu tarkemmin olosuhdetestauslaitteisiimme tästä.

Kerromme mielellämme lisää olosuhdetestausratkaisuista!

📩 sales@kvalitest.com
📞 020 730 6070

Olosuhdetestauslaiteratkaisuja Test Centerissämme Muuramessa. Kuvassa Riikka Suominen.

Pakkausten vuototesterit

Pakkausten vuototesterit ovat laadunvarmistajan unelmatyökaluja. Ne tarjoavat useita testausmenetelmiä, joilla voidaan varmistaa saumojen pitävyys ja pakkausten eheys helposti ja luotettavasti. Vuototesterit on suunniteltu erityisesti elintarvikepakkausten, lääkkeiden, lääketieteellisten instrumenttien, kotitaloustuotteiden, elektronisten komponenttien ja muiden teollisuustuotteiden testaamiseen.

Jos etsit hinta-laatu-suhteeltaan erinomaista vuototesteriä, ota yhteyttä! Tarjoamme teille Labthink International, Inc. ‘n kilpailukykyiset ja helppokäyttöiset testerit ja analysaattorit.

📩 sales@kvalitest.com
📞 020 730 6070

Tutustu kattavaan testauspalveluiden tarjontaamme

Onko teillä testaustarpeita, mutta omaa testilaitetta ei ole? Kenties omaa testauskapasiteettia ei ole tarpeeksi, eikä uuden testilaitteen hankkiminen ole ajankohtaista? Ole yhteydessä meihin – autamme mielellämme! Moderni, huippuvarusteltu Test Centerimme ja kokeneet asiantuntijamme varmistavat erinomaisen testausympäristön.

Palvelemme teitä keskellä Muuramessa, Jyväskylän kupeessa keskellä Suomea, hyvin kulkuyhteyksien äärellä. Tarjoamme seuraavia testauspalveluita:

SÄÄOLOSUHDETESTAUSTA
Säätestikaapeillamme on mahdollista simuloida nopeita, huomattavia lämpötilan ja kosteuden muutoksia etelän kuumasta ja kosteasta pohjoisen kylmään. Näin voidaan jo tuotekehitysvaiheessa nopeutetusti testata tuotteenne kestävyys ja toimivuus erilaisissa ääriolosuhteissa. Tarjoamme myös yhdistettyä sääolosuhde-/tärinätestausta.

TÄRINÄTESTAUSTA
Tärinätestauksella varmistat laitteesi rakenteen mekaanisen kestävyyden ja toimintakyvyn tärinää, ravistusta ja iskuja vastaan jo tuotekehitysvaiheessa. Tarjoamme myös yhdistettyä sääolosuhde-/tärinätestausta.

PUDOTUSTESTAUSTA
Pudotustestauksella voidaan toistettavasti testata, miten pakkaus, laite tai tuote kestää pudotuksen pudotustesterin alustalle eri pudotuskorkeuksista ja -kulmista. Pystymme tekemään ISTA-vaatimusten mukaisia testauksia

PAKKAUSTEN PURISTUSTESTAUSTA
Pakkausten puristustestauksella voidaan toistettavasti testata, miten pakkaus kestää puristusvoimaa niin kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana. Pystymme tekemään ISTA-vaatimusten mukaisia testauksia.

AINEENKOESTUSTA
Tuotteet altistuvat elinkaarensa aikana myös staattisille voimille. Tuotteeseen tai sen osaan kohdistuu erisuuntaisia voimia vedon, taivutuksen, puristuksen tai esimerkiksi leikkautumisen muodossa. Aineenkoestuskoneemme tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia materiaalien ja laitteiden testaamiseen!

MITTAUSTA JA ANALYSOINTIA
Mm. suurnopeuskuvantamisesta ja dynaamisia mittauksia/analyysejä.

KYSY MYÖS UV-TESTAUSPALVELUA!